tisdag 10 mars 2009

Nyköpings Kommun a´la alliansen

Nu börjar en serie på Nyköpingsbloggen om Nyköpings Kommuns politiska ledning. Det första temat är fastighetsaffärer. Eftersom det handlar om fastigheter så börjar jag med en sann historia.


Det var pojken som gick lärling. En dag sa snickaren åt honom att han skulle hämta en låda folkpartister.
-?
Ok då en låda dyckert
-?
Jo dyckert är en spik som ofta saknar huvud och oftast blir osynlig i väggen.

I Nyköpings Kommun som styrs av (mp) (c) (kd) (fp) och (m) träffades efter valet en överenskommelse om samarbete under namnet Nyköpingsalliansen. Det gjordes inga politiska överenskommelser utan det gjordes en maktfördelning i samtliga styrelser och nämnder. Det innebar för de mindre partierna att moderaterna avstod lite platser. Miljöpartiet fick i princip den avgörande (vågmästarollen) i nämnder och styrelser. Överenskommelsen innebar givetvis att Miljöpartiet inte missbrukade sin ställning genom ständiga utspel. Samarbetet har fungerat relativt väl under det förta året då gemensamma frågor avhandlats. Nu saknas dessa gemensamma frågor och det sker något annat där de mindre partierna inklusive (mp) ständigt blir överkört. Det påminner om hur allianssamarbetet fungerar på riksnivå. Jag brukar jämf. med hur (m) och (fp) drev igenom FRA-lagen.

Skälet till att (mp) valde alliansen istället för socialdemokraterna var att demokratin inte fungerade i Nyköping. Tidigare KS-ordföranden (s) hade samlat allt för mycket makt hos sig så även inom socialdemokratin fanns missnöje.

Uppgörelsen innebar en klar inriktning att öka demokratin. Makten skulle finnas i KF som var direkt folkvald och i de olika nämnder som skulle beställa arbete av tjänstemannaorganisationerna. Miljöpartiet menade allvar med att få en offentlig debatt och insyn / påverkansmöjlighet för de valda samt medborgarna. Tankar som att KS inte skulle fatta egna beslut utanför offentlighet , medborgarförslag och även två talarstolar i Kommunfullmäktige med utsändning i radio eller webb var den typ av förändringar Miljöpartiet ville se.
(Tisdagen 1o mars med början kl 1900 kommer jag att blogga direkt från KFbloggy och twitter. För dig som inte kommer in på dessa microbloggar lägger jag upp en kort sammanfattning till höger på sidan.)

Resultatet av demokratiarbetet blev inte det utlovade Konsekvensen blir givetvis stora slitningar inom de mindre partierna. Miljöpartiet är givetvis inget undantag.

Fördelningen inom KS gjordes så att alla fick en kommunal-rådspost. Miljöpartiet fick ansvar för något som kallades Hållbarhetsrådet. Det innebar som alla kan förstå ett område utanför den kommunala beslutsordningen. Jag kommer i ett särskilt inlägg belysa just miljöarbetet och vad Hållbarhetsrådet presterat.
Folkpartiet fick ansvaret för fastigheter. Därav inledningen med fokus just på folkpartiet. Folkpartiets kommunalråd heter Göran Silverling. Söker man på www.fp.se så kommer man till ankdammen:). På sin riktiga hemsida skriver FP-nyköping "Du har rätt att kräva att Dina skattepengar används på ett effektivt sätt i Nyköping! "

Så nu tar jag utgångspunkt från fastigheter och skattepengar. Budgeten 2008 i Nyköping visar 100 miljoner +. Budget i balans som det brukar kallas och det är ett viktigt mål. Vi behöver hushålla långsiktigt och hållbart med våra resurser. Den kommunala budgeten är viktig.
Utan att idag ge mig in i budgeten den kommer i en senare artikel så kan vi konstatera att det offentligt redovisas att 40 miljoner kommer från + i fastighetsaffärer. Det skulle kunna formulerats som att Nyköpings kommun sålt sina tillgångar för att få budgen i balans.

Nu är vi framme vid kommunens egen förvaltning av fastigheter. Den verksamheten är direkt underställd KS, dvs Göran Silverling (Fp). Kommunen är också ägare via Kommunfullmäktige till ett antal bolag, varav Nyköpings Hem är ett av bolagen. KS har fått revisorskritik för att man inte har skött sitt uppdrag som kontrollinstans av samtlig kommunala bolag. Den kritiken är alltså inte mot bolagen utan mot den politiska ledningen i KS.

Så sammanfattning så här långt är att (m) och (fp) gärna vill komma åt värdet i fastigheter för att omvandla till drift av verksamheter och i det stora perspektivet skattesänkning till sina väljare. Ett aktuellt exempel på hur KS sköter sina fastighetsaffärer är Kuggnäs.

Vi har också en politisk överenskommelse om maktfördelning i nämnder och styrelser inom Nyköpingsalliansen. Jag själv har uppdraget som styrelseledamot i Nyköpings Hem, det allmännyttiga bostadsbolaget.

I början av mandatperioden försökte (fp) och m komma över fastighetsvärdet genom att sälja ut Nyköpings Hem. Ni har sett det i många borgerligt styrda kommuner men i Nyköping gick inte den manövern så som de tänkt sig. Miljöpartiet accepterade inte att sälja ut allmännyttan.
Nästa steg från (fp) och (m) var att med hjälp att nya ägardirektiv flytta besluten från bolagsstyrelsen i Nyköpings Hem om försäljning till KF. Den här manövern har ingen verkan eftersom majoriteten i KF inklusive Mp säger nej till att sälja ut bolaget.

Då gjorde Göran Silverling (fp) och Jan Carle (m) något jag benämner som palatskupp. Mycket hastigt så att inga politiska partier han diskutera frågan beslutade man i Ks om att sätta in 2+2 kommunala chefer i bolagsstyrelsen. Eftersom det är KF som beslutar sker beslutet 10 mars med början klockan 19. Det är från det mötet du kan följa min microblogg.

Det (fp) och (m) gör är att man bryter den maktöverenskommelse som är grunden för Nyköpingsalliansen. Jag menar att miljöpartiet därmed är befriad från ansvar och kan om miljöpartietpartiet önskar söka nya samarbetspartier. Det betyder enligt mig att vi nu kan få en riktigt stor politisk kris i Nyköping. Hur Miljöpartiet resonerar internt kommer jag att skriva om senare.

Vad betyder det här för dig och varför tar (fp) och (m) denna risk att förlora makten. Skälet är mycket enkelt. Kommunens budget har egentligen gått över styr. Hur kan jag påstå detta. Vad finns det för sakliga bevis. Skulle budgeten varit verklighetsanpassad så skulle ett ägartillskott hos Nyköpings Hem i siffror runt 100 miljoner varit nödvändig för att göra nödvändiga investeringar som Nyköpings Kommun önskar att bolaget genomför.
.
De kommunala fastigheterna som Silverling(fp) ansvarar för skull behöva en budget på flera hundar miljoner. Så om vi ser på visionerna att bygga för 700 nya kommunmedborgare per år så saknas den ekonomiska styrkan hos Nyköpingsalliansens budget idag. Det går att säga att dröm och verklighet skiljer sig åt mycket kraftigt. Av drömmen 700 blev resultatet 200. Av dessa så är ca 100 de flyktingar Nyköpings Kommun tagit emot. Så den marknadsföring KS bedrivit av Nyköping för ånga skattekronor måste sägas var ett riktig fiasko Tänk om Nyköpings Hem nu byggt massor av bostäder med en hyra av 8000 kr för två rum och kök. Hade Silerling ansvarat för den hyresförlusten?
Det är nog tur att det finns andra än drömmarna som har ansvar. Samhället blir bättre om inte ett fåtal gubbar i KS får styra och ställa i allt efter eget huvud.

Lösningen som (fp) och (m) kommit på är att ta makten i Nyköpings Hems styrelse och tvinga på bolaget fastigheter som Nyköpings Kommun själva kört i botten. Det handlar om överflyttande av kostnader på i storleksordningen några hundra miljoner.
Det är väl bra för alla oss Nyköpingsbor att budgeten är i balans och att i får skola, äldreomsorg osv. Ja budget i balans är en förutsättning för att driva både ett företag och en kommun.

Men det är inte riktigt att kommunens genom sina svindlande affärer skall drabba hyresgästerna inom Nyköpings Hem. Nyköpings Kommun har visserligen satsat någon miljon i aktiekapital i bolaget och står som borgenär för en del av Nyköpings Hems lån i banker. Å andra sidan får Nyköpings Kommun en årlig vinstudelning får aktier och borgen på någon miljon.
Så bolaget bidrar positivt till kommunen förutom det arbete som utförs inom fastighetsförvaltning av hyresrätten. De pengar bolaget drivs med är hyresgästernas inbetalda hyror. Nyköpings Hems styrelse skall se till att bolaget bedriver bolagets förvaltning långsiktigt och hållbart. Idag har bolaget ca 4500 lägenheter och det betyder att mellan 10000-15000 av kommunens medborgare bor hos bolaget.

Jag hoppas att alla som läser detta ser vad (fp) + (m) försöker göra. Det finns givetvis en blandning av socialgrupper som hyr hos Nyköpings Hem men jag kan utan att tveka säga att hushållens ekonomi inte är kommunens högre. Det är alltså en mycket kraftig omfördelning (fp) och (m) försöker göra från oss alla i skattekollektivet till endast de som bor hos Nyköpings Hem.

Det är en politisk handling som jag som miljöpartist aldrig kan acceptera. (fp) och (m) har dessutom valt att säga upp överenskommelsen inom Nyköpingsalliansen.

Vad kommer då miljöpartiet att göra framöver. Snällt sitta kvar på sin poster vid makten eller faktiskt förändra den politiska arenan i Nyköping. Det är en fråga jag själv inte kan svara på men en politisk strid inom Miljöpartiet lär starta nu. Motpolerna är givna på ena sidan vårt kommunalråd Leif Larsson och på andra sidan jag. Jag har avgått som sammankallande så min möjlighet att påverka kanske inte ser så stor ut om vi ser det objektivt. Jag är förutom styrelseledamot i Nyköpings Hem, ersättare i Socialnämnden bara en vanlig grön medlem.
Nu är miljöpartiet ett parti som hämtar makten hos medlemmarna till skillnad från andra hierarkiska partier så jag skulle vilja säga att den politiska striden är rätt jämn trots allt.

Att jag är mycket besviken på Jan Carle (m) behöver ingen gå i funderingar kring. Han är (fd) rådman och borde om någon vilja hålla sig till reglerna.
Jag återkommer om några dagar med frågan om jäv. Det kommer att behandla både socialnämnden och den palatskupp som (fp) och (m) nu försöker göra. De tjänstemän man vill sätta in i det allmännyttiga bolaget är samma personer som dagligen sitter med ansvar för kommunens egna fastighetsaffärer. Men jag avvaktar KF´s beslut beslut innan jag skriver vidare om jäv.
Självklart kommer jag och fler att använda alla juridiska möjligheter om nu palatskuppen lyckas.

Protokoll KS 2/3 Pdf
Kallelse till KF 10/3. Pdf
Lite aktuella artiklar och debatt från Södermalands Nyheter budget överskott. överskott Flytspackel Kuggnäs Tvångsköp Hemlös

Mer intressant av wadström. Andra bloggar om: Kommunpolitik Nyköping Nyköpingsalliansen moderaterna , folkpartiet, Technorati om: , Icerocket om: ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar